Home THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH TỔ KẾ HOẠCH TỔ TIN HỌC

KẾ HOẠCH TỔ TIN HỌC

19 min read
0
87

TRƯỜNG THPT QUỐC THÁI

TỔ TIN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Quốc Thái, ngày 16 tháng 9 năm 2017

           

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2017 – 2018

– Căn cứ kế hoạch số:13/KH-THPTQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học của Trường THPT Quốc Thái ngày 6/9/2017;

– Căn cứ kế hoạch hoạt động chuyên môn số: 14/KH-THPTQT của Trường THPT Quốc Thái ngày 7/9/2017;

– Căn cứ vào kết quả năm học 2016 – 2017 của Tổ;

Tổ Tin học  xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 – 2018 như sau:

  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  2. Thuận lợi

– Được sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời về các mặt dạy và học của BGH nhà trường.

– Tất cả các giáo viên trong tổ đều sống gần trường, thuận tiện cho việc đi lại.

– Đội ngũ giáo viên của tổ nhiệt tình, năng nổ phấn đấu trong công tác. Có tinh thần trách nhiệm cao trong tất cả các công việc được BGH nhà trường phân công.

– Cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện hơn, được trang bị 2 phòng máy tính đảm bảo đủ số tiết thực hành cho học sinh.

  1. Khó khăn

– Học sinh và cha mẹ học sinh chưa quan tâm đến môn tin học.

Phần lớn học sinh khối 10 chưa bắt nhịp với môi trường học tập mới.

  1. NHIỆM VỤ CHUNG:

Nhiệm vụ 1: Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

Nhiệm vụ 2: Đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh;

Nhiệm vụ 2: Tổ chức thao giảng các chuyên đề, góp ý trao đổi, rút kinh nghiệm;

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN: 

  1. Chỉ tiêu cụ thể:
Khối Kết quả

Năm học 2016 – 2017

Chỉ tiêu thực hiện 2017 – 2018 Ghi chú
10 Giỏi 65,14% 65,22% (285 HS)
Khá 34,32% 34,32% (150 HS)
Trung Bình 0,54% 0,46% (2 HS)
Yếu 0% 0%
Kém 0% 0%
 

11

Giỏi 54,35% 54,52% (187 HS)
Khá 39,94% 39,94% (137 HS)
Trung Bình 5,11% 5,54% (19 HS)
Yếu 0,6% 0%
Kém 0% 0%
12 Giỏi 100% 98,78% (323 HS)
Khá 0% 1,22% (4 HS)
Trung Bình 0% 0%
Yếu 0% 0%
Kém 0% 0%
 

Toàn Trường

 

Giỏi 70,85% 71,82% (795 HS)
Khá 26,97% 26,29% (291 HS)
Trung Bình 1,97% 1,9% (21 HS)
Yếu 0,21% 0%
Kém 0% 0%

            * Một số chỉ tiêu khác:

– Đạt Giáo viên giỏi:            Cấp Trường: 02 người                      Cấp Tỉnh: 00 người

– Sáng kiến, cải tiến đạt giải:          Cơ sở: 02 người        Sở GDĐT: 01 người

– Số lượng đạt LĐTT: 04 người (Tỉ lệ: 100%)

– Đạt Tập thể: LĐTT.

  1. Nội dung và biện pháp thực hiện các công việc cụ thể:
TT Nội dung công việc Biện pháp thực hiện Thời gian thực hiện Người thực hiện Ghi chú
1 Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn – Tổ trưởng lên kế hoạch các bài sẽ thảo luận trong các buổi họp tổ.

– Các giáo viên trong tổ tham gia thảo luận, xây dựng bài dạy, tìm ra phương pháp tốt nhất cho cả tổ cùng áp dụng.

– Các giáo viên trong tổ tham gia trao đổi góp ý, rút kinh nghiệm cho các bài đã dạy.

     
2 Đổi mới phương pháp giảng dạy – Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm.

– Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

     
3 Đổi mới kiểm tra đánh giá – Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học.

– Tăng cường các tiết kiểm tra định kỳ bằng hình thức thực hành.

     
  Thực hiện dạy nghề phổ thông        
  Hoạt động dạy thực hành thí nghiệm        
  Hoạt động dự giờ, thao giảng -Tổ trưởng lên kế hoạch cho các giáo viên trong tổ đăng ký các tiết dạy dự giờ, thao giảng.

-Các giáo viên trong tổ đăng ký các tiết dạy dự giờ và các tiết thao giảng, . Tổ chức dự giờ các tiết đã đăng ký và dự các tiết thao giảng cho cả tổ cùng  góp ý, trao đổi, rút kinh nghiệm.

     
  Thực hiện chuyên đề -Tổ trưởng lên kế hoạch, phân công các giáo viên trong tổ chuẩn bị các chuyên đề để tổ chức thực hiện.

-Các giáo viên được phân công thực hiện các chuyên đề phải soạn giáo án theo chuyên đề. Tổ chức thao giảng các chuyên đề cho cả tổ cùng dự, góp ý, trao đổi, rút kinh nghiệm.

-Cả tổ thực hiện ít nhất 2 chuyên đề/ năm học.

02/10/2017 à 13/10/2017

 

 

09/04/2018

à

21/04/2018

Phan Quốc Huy: Cấu trúc bảng và thao tác trên bảng

 

 

Huỳnh Thanh Hùng: Mạng Internet

 
  Thi giáo viên giỏi -Tổ trưởng phổ biến kế hoạch số 21/KH-THPTQT, kế hoạch tổ chức thi GVG cấp trường đến các giáo viên trong tổ.

-Tổ trưởng tổng hợp các giáo viên đăng ký, lập danh sách nộp cô Huệ.

-Giáo viên dự thi lý thuyết và thực hành theo kế hoạch.

     
  Hoạt động viết sáng kiến, cải tiến. -Tổ trưởng phổ biến kế hoạch số 22/KH-THPTQT, kế hoạch tổ chức hoạt động các sáng kiến cấp trường đến các giáo viên trong tổ.

-Tổ trưởng tổng hợp các giáo viên đăng ký, lập danh sách nộp cô Huệ.

-Các giáo viên tham gia viết sáng thực hiện theo kế hoạch

     
  Hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo viên        

 

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Tổ trưởng chuyên môn

Lên kế hoạch tổ, cho các giáo viên trong tổ đăng ký các chuyên đề cần thực hiện trong năm học, đăng ký các tiết dạy dự giờ, thao giảng, đăng ký thi GVG, đăng ký viết SKKN.

  1. Giáo viên trong tổ.

Các giáo viên trong tổ thực hiện các công việc đã đăng ký và các công việc khác theo qui định.

Trên đây là kế hoạch động chuyên môn Tổ Tin học năm học 2017 – 2018.

 

Nơi nhận:

– Lãnh đạo nhà trường;

– GV trong tổ;

– Lưu hồ sơ tổ.

 

TỔ TRƯỞNG

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO

Load More In KẾ HOẠCH TỔ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *