Home CÔNG KHAI KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

by admin
0 comment

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025


Hiện trường có 28 lớp với hơn 1000 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân
viên là 77 người, cơ sở vật chất khá đầy đủ, đảm bảo tốt cho việc dạy và học. Quá
trình hình thành và phát triển của trường trong 15 năm qua cũng có nhiều khó khăn
và thử thách. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững, ngày càng trưởng
thành và đang trở thành một ngôi trường có chuyển biến về chất lượng giáo dục của
huyện An Phú.

0 comment

Bài liên quan:

Leave a Comment